Om företaget

Historia
ProgramDuon AB grundades 1991. Vi har genom åren sålt allt från hårdvara till konsulttjänster. Idag har vi koncentrerat verksamheten på konsulttjänster, anpassningar och utveckling av egna programvaror.

Systemutveckling
Vi åtar oss och klarar av all form av programutveckling. De programspråk vi använder är C, C++, C#, Delphi, Visual Basic, Real Basic, Java m.fl. Vi utvecklar system som kan köras på Windows 32-bit/64-bit, webb, Android och MacOSX.

DuoSTATION
Sedan 2005 utvecklar och säljer vi systemet DuoSTATION. DuoSTATION är en programvara som bl.a. tillhandahåller funktioner för att dokumentera nätverk, hantera ärenden och programlicenser.

Läs mer om DuoSTATION på duostation.com.

DuoSTATION MDM
2012 påbörjade vi arbetet att utveckla DuoSTATION MDM. DuoSTATION MDM molnbaserad tjänst som tillhandahåller funktioner för att konfigurera, inventera, säkra och förenkla hantering av mobila enheter.

Läs mer om DuoSTATION MDM på duostation.com/mdm.